nieuws

De zelfstandige wijkontwikkelaar stimuleert het wijkgericht werken in de buurt.

In het hart van de buurt samen met de bewoners het inloophuis vorm geven. Direct in contact met de bewoners, de mensen in de wijk en kunnen we vraaggericht inspelen op de behoefte . We willen welzijn en zorg die individueel naar voren komt , laagdrempelig koppelen aan de zorgaanbieders. Daarnaast willen we oude waarden en normen weer opnieuw tot leven brengen, een goed buur is beter dan een verre vriend, zeker als het gaat om vrijwilligerswerk. In het buurthuis streven we naar een warme ontvangst en gezellige dagbesteding. Hier mag iedereen zijn/haar steentje bijdragen aan de nieuwe samenleving, die vanuit de wet WMO in de gemeente gestimuleerd wordt.

Voor meer informatie over visie en missie zie www.mijnhuislimburg.nl